fbpx

Hva er lysforurensning?

Hva er lysforurensning? 1920 1080 SML Lighting


Hva er lysforurensing?

Husker du sist du beundret en klar stjernehimmel? Kanskje la du ekstra merke til nattehimmelen sist du tok en tur på hytta? Når utsikt til stjernene oppleves som unntaket – og ikke regelen – har du sannsynligvis oppholdt deg en god stund i byen eller et annet tettbygd område som utsettes for lysforurensning.

Klar stjernehimmel

Lysforurenset himmel

Hva er lysforurensing?

Dette er en betegnelse på konsekvensene av uønsket og overflødig menneskeskapt lys. Det er rett og slett feil lys på feil sted og med feil lysstyrke. Dette fenomenet kan skyldes flombelysning, belysning i uteområder, hagebelysning og utebelysning. Det er nettopp forurensningen av kunstig lys som «skjuler» stjernehimmelen ved å forhindre at det naturlige lyset fra stjernene når fram til oss om natten.

Årsaker til lysforurensing 

Av de ulike typene lysforurensing er dette de vanligste:

Blending oppleves som sterkt lys som gjør områdene rundt mørkere, som gjør det vanskelig å se objekter og miljøet rundt. Blending skyldes høye lysnivåer eller for høye kontraster eller gradienter i lyset. Det kan gi et visuelt ubehag, og kan skje direkte fra en lyskilde eller indirekte via refleksjon fra en overflate. Du kan bli blendet av for eksempel en fotoblits eller det skarpe lyset fra en møtende bil.

Himmelglød oppstår når kunstig belysning spres i atmosfæren og gløder opp himmelen slik at det «visker ut» kontrastene til stjernene og andre himmelobjekter.

Unødvendig lys skyldes typisk overflødige eller dårlige rettede lyspunkter, og er ganske enkelt lys vi ikke trenger.

Strølys er den vanligste formen for lysforurensning. Dette skyldes installasjoner som sender ut lysstråler til uønskede steder helt til de treffer fysiske objekter og partikler i atmosfæren. Idet strålene treffer en hindring absorberes noe av lyset, mens noe reflekteres og spres ut i omgivelsene.

Selux er alltid i frontlinjen når det gjelder utvikling av bærekraftig teknologi og belysningsløsninger som ivaretar mennesker og miljø. Deres nye Circular Profiles-serie, med dynamisk modulering av vertikale og horisontale lyskomponenter, justerer lysintensiteten etter forskjellige tider av døgnet og året. Les mer om serien HER.

Hva gir mest lysforurensning?

Graden av lysforurensning bestemmes i hovedsak av størrelsen og antallet av partiklene i atmosfæren, i hvilken grad lyset er skjermet og i hvilken retning det lyser. Det vil si – flere store partikler, direkte lys med fri sikt og lys som peker oppover gir mest lysforurensning. Atmosfæriske forhold som skyer, fuktighet og partikler i fast eller flytende form (kalt aerosoler) vil også ha en innvirkning.

Resultatet er mer diffuse kontraster hos stjerner og andre himmelobjekter som gjør det vanskeligere eller umulig å se dem.

Bilde: BEGA

Hvordan påvirkes dyr av lys?

Når det gjelder påvirkningen på dyr og mennesker kan vi begynne med følgende spørsmål: Hva har søvnvaner, migrering, reproduksjon og matinnsanking til felles? De er alle viktige biologiske prosesser i pattedyr, amfibier, fugler og insekter som reguleres av den 24-timers syklusen vi kaller døgnrytme eller den biologiske klokken.

Og hva er så sammenhengen mellom døgnrytme og lysforurensning? Jo, døgnrytmen styres i stor grad av lys. Lyset – eller mangelen på lys – signaliserer om det er dag eller natt og trigger deretter biologiske og hormonelle prosesser, i tillegg til atferd. Kunstig belysning kan forskyve denne indre klokken og dermed forstyrre de naturlige syklusene i kroppen.

Mørket er dessuten en integrert del av livet til både dag- og nattaktive arter. Mange bruker månen og stjernene som kart og kompass når de skal bevege seg rundt i miljøet, migrere til et nytt hjem og jakte eller sanke inn mat. Da kan kunstig belysning på tidspunkter og steder der det naturlig ikke er lyst være forvirrende – til og med farlig. Lysforurensning kan i verste fall være truende på noen arters eksistens på sikt.

Effekten på natur og klima

Lys står også sentralt i planters livssyklus og vekst. Dermed skånes heller ikke disse for effektene av lysforurensning. Blant annet har eksperter som har observert løvtrær langs opplyste gater og veier dokumentert at delene av trærne som lyses opp mister bladene mye senere på høsten enn de som kun får naturlig lys. Dette gjør treet ekstra sårbart for høst- og vinterkulden, og svakere enn trærne som får kun eller mest naturlig belysning.

Å fjerne uønsket lys har også store klimafordeler, i hovedsak gjennom redusert energiforbruk og lavere klimagassutslipp. Her er det et stort globalt potensial som en god belysningsløsning kan bidra til å oppnå.

Les også: Nature Centric Lighting: Lys som ivaretar naturen

Hvordan kan lysdesign bidra til å redusere lysforurensing?

Å forårsake minst mulig lysforurensning bør altså være et viktig punkt på agendaen hos alle som skal planlegge belysningsløsninger. Lys er naturligvis nødvendig for å skape kontraster mellom objekter og omgivelser, men det blir ikke lys uten mørke. God lyssetting handler ikke om å legge til mer lys, men å skape «riktig lys til riktig sted til riktig tid».

Skal du oppfylle dette prinsippet lønner det seg å tenke helhetlig og planlegge for et større område fra begynnelsen, slik at du enklere kan ta hensyn til konkurrerende lyskilder og omgivelsene. Belysningen skal fremheve og komplementere – ikke konkurrere! Husk å analysere hvilke objekter og områder som skal og som ikke skal belyses grundig på et tidlig tidspunkt.

Involver lysdesigner tidlig!

Tidlig involvering av lysdesigner lønner seg for både lommeboka og prosjektet. Gjøres dette sent i prosjektet kan du nemlig fjerne muligheter som ellers ville løftet lysdesignet til et høyere nivå og gagnet både klima, naturen og dyrene.

Lysstyring er et nyttig verktøy for å få god kontroll på lyset. Lysstyringsverktøy kan tilpasse belysningen ut ifra tidspunkt, bruk, menneskelig tilstedeværelse eller atmosfæriske forhold – delvis eller helt automatisk. For eksempel kan bevegelsessensorer slå av lyset når et område ikke brukes, og tidsinnstilt dimming kan justere lysstyrken eller fargetemperaturen til visse tider på døgnet.

Belysningsplaner bør utvikles som utgangspunkt for god utendørsbelysning og innendørsbelysning som slippes ut gjennom store vindusflater.

Her kommer flere tips til hvordan dere kan forebygge lysforurensning:

  • Bruk lyskilder med varm fargetemperatur. Både dyr og mennesker er mer sensitive for blått lys, og det påvirker fysiologiske prosesser og døgnrytmen i mye større grad enn rødere lys.
  • Bruk lyskilder med lav intensitet
  • Velg armaturer med god skjerming som ikke peker opp over armaturens horisontlinje
  • Sett opp lave master som gjør lyset enklere å styre
  • Vurder både objektene og områdene som ikke trenger lys – så vel som de som trenger det
  • Sørg for myke overganger fra lys til mørke

Hvis både utbyggere, installatører og lysdesignere er bevisste på dette i prosjekteringsfasen er dere på god vei til å få i både pose og sekk – med estetisk belysning som viser respekt for nattehimmelen, miljøet og naturmangfoldet. Med vår ekspertise og trygge råd kan vi i SML Lighting hjelpe dere med å oppnå dette.