fbpx

Nature Centric Lighting: Lys som ivaretar naturen

Nature Centric Lighting: Lys som ivaretar naturen 1024 814 SML Lighting

Nature Centric Lighting

Opplev den innovative belysningen fra Selux – en løsning som forener menneskers komfort med naturens skjønnhet, samtidig som den sparer verdifulle ressurser. Selux har utviklet to serier med sirkulære profiler som tilpasser seg automatisk årstider og tidspunkt på dagen, noe som skaper den perfekte atmosfæren uansett når du trenger det. Bli inspirert av det unike og vakre lyset som Selux har skapt, og opplev hvordan disse profilene sørger for at både mennesker og naturen trives i harmoni, enten det er i urbane omgivelser, på uteplasser eller for våre dyrevenner.

Energibesparende og CO2 reduksjon

Kunstig lys er en viktig energikilde for byer og kommuner. Belysningen i byen spiller derfor en viktig rolle i å spare mye energi og bli klimanøytral. Selux sine sirkulære lysprofiler gjør det enkelt å bevare ressursene.

Sikkerhet og orientering for mennesker

Kunstig lys hjelper oss mennesker å se om natten. Lys gir oss trygghet, veileder oss i orientering, bevegelser og blikk, og det inviterer oss til å stoppe opp og reflektere. Med god belysning skaper vi atmosfære, livskvalitet og til og med magiske øyeblikk.

Dyrevern og Dark Sky Cities

Likevel er det viktig for planter, dyr og mennesker å oppleve vekslingen mellom lys og mørke om natten. Kunstig lys forstyrrer denne naturlige rytmen. Selux sine sirkulære lysprofiler er utviklet basert på vitenskapelige prinsipper for å tilpasse lyset til naturlige sykluser og dyreaktivitet.

Dyrevern

Den første serien av Selux sine banebrytende lysprofiler er skapt med hensyn til insekters og dyrs velvære. Den innovative teknologien tar hensyn til aktivitetsmønstrene til et bredt spekter av insekter og tilpasser lysfargen og intensiteten i tråd med deres naturlige rytme. Ved å omfavne naturens egne mekanismer, tilbyr Selux en unik løsning som respekterer og harmoniserer med den biologiske aktiviteten til insekter og den omkringliggende naturen.

Profilene for dyrevern justerer seg automatisk basert på årstid.

 

Beskyttelse av insekter og naturtyper

Insekters død påvirker vårt komplekse økosystem negativt og fører til utryddelse av flere plantearter og dyrearter. Kunstig lys forstyrrer insektenes naturlige flygemønstre og påvirker adferden til insekter, dyr og planter. Dette har store konsekvenser for balansen og funksjonen i naturen.

 

 

Hvordan insekter oppfatter lys

Nyere vitenskapelige studier viser at mange insektarter mangler reseptorer for lys i det røde bølgelengdeområdet og derfor er mindre følsomme for rødt lys. En paradigmeendring mot varme eller røde lyskilder kan gi tilstrekkelig lys for det menneskelige øyet samtidig som det beskytter insekter.

Profilene for dyrevern justerer seg automatisk basert på årstid.

Effektivitet og naturlige rytmer

På den andre siden er kjølig lys med hovedsakelig kortbølget stråling effektivt, og det lar oss forlenge dagslystiden i de kalde månedene fra høst til vinter for mennesker på en energibesparende måte.

Sirkulære profiler for insekt- og dyrebeskyttelse

Biological Red

Beskyttelse av natur og insekter for spesielt sårbare områder. Dynamisk rød-hvit belysning som følger årets og/eller dagens gang for å beskytte insekter og naturen.

Dynamisk fargetemperatur rød – 2700 K
Dynamisk lysintensitet

Biological White

Natur- og insektbevisst belysningsteknologi.
Dynamisk hvitt lys som følger årets gang for å beskytte insekter og naturen.

Dynamisk fargetemperatur 2200 K – 3000 K.
Dynamisk lysintensitet

Adjusting White

Lys kun så sterkt som nødvendig. Dynamisk lysintensitet som følger den naturlige nattens syklus og er i harmoni med aktiviteten til levende skapninger.

Dynamisk lysintensitet


Lys for å se og observere i urbane områder

Kunstig belysning er til hjelp for oss mennesker å se under mørke forhold om natten. Belysningen skal gi oss en følelse av trygghet, fungere som en veiviser, samt påvirke våre bevegelser og vår oppmerksomhet på objekter. Når belysningen er velvalgt, kan den skape følelser av hygge, en innbydende atmosfære, forbedret livskvalitet og til og med skape magiske øyeblikk.

Les også: Hva er lysforurensing?

Atmosfærisk belysning

God belysning er viktig i områder med mye byliv om natten. Det handler om å skape en fin atmosfære, sørge for at folk føler seg trygge, og ha det bra. For å oppnå dette er det nødvendig med riktig lys både på bakkenivå og på veggene. Ved å kombinere horisontalt og vertikalt lys kan vi skape behagelige og romslige uteplasser, spesielt i områder hvor mange mennesker samles om kvelden. Slik belysning bidrar også til å fremheve ansikter og former, noe som gjør det enklere å gjenkjenne mennesker og føle seg tryggere mens vi beveger oss rundt i byen om natten.

Dark Sky Cities

En mørk himmel er viktig for de biologiske prosessene og er essensiell for trivselen til dyr, planter og mennesker. «Dark Sky» bevarer nattens naturlige rytmer, menneskers døgnrytme, samtidig som det beskytter det biologiske mangfoldet.

Dark Sky-vennlige belysningsprodukter skal minimere blending samtidig som de reduserer lysforurensning og himmelglød. Produkter som er godkjent av International Dark Sky Association (IDA), må være fullstendig skjermet og begrense mengden av blått lys i nattmiljøet.

Se liste over Selux sine Dark Sky-godkjente armaturer HER.

Menneskelig aktivitet

De sirkulære profilene for atmosfærisk belysning balanserer menneskelige aktiviteter med de naturlige rytmene til planter og dyr.

Sirkulære profiler for mild og atmosfærisk belysning

Dynamic Ambiance

Varierte vertikale og horisontale lysfordelinger gjennom natten. Atmosfære og romfølelse skapes ved å lyse opp vertikale flater samtidig som det opprettholdes en mørk nattehimmel med riktig belysning på horisontale områder.

Dynamisk lysfordeling: vertikal – horisontal
Dynamisk lysintensitet

Dynamic Path

Variert lysfordeling horisontalt gjennom natten. Belysningskvaliteten på et sted eller en vei endres ikke bare ved hjelp av lysintensitet, men også ved hjelp av lysfordelinger.

Dynamisk lysfordeling: horisontal bred – horisontal smal
Dynamisk lysintensitet