fbpx

Personvernerklæring

Når du besøker nettsiden vår, er i kontakt med oss, eller mottar våre nyhetsbrev vil SML Lighting  behandle personopplysninger om deg.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandling av personopplysningene.

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hvilken informasjon samler vi inn?
Vi samler inn og benytter dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 • Registrere nye kunder
  Personopplysningene er ditt navn, adresse, e-postadresse og telefon. Personopplysningene vil bli lagret så lenge det er nødvendig for kundeforholdet
 • Utsendelse av nyhetsbrev: e-postadresse, navn
  Behandlingen skjer på grunnlag av din berettigede interesse. Vi lagrer personopplysningene i denne forbindelse når du abonnerer på nyhetsbrev. Dersom du ønsker det, kan du avregistrere deg som mottaker via lenke nederst i våre nyhetsbrev
 • Besvare henvendelser og forespørsler vi mottar
  Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å kunne yte god kundeservice
 • Rekruttering til nye stillinger oss hos
  CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av vår berettigete interesse ved å gjennomgå søknadsdokumentene i en søkerunde. Dersom du ikke får stillingen som er søkt på, slettes personopplysningene etter én måned. For søkere som blir ansatt, oppbevares søknadsdokumentasjon i hele ansettelsesperioden. Når ansatte slutter, slettes alle personopplysningene som hovedregel innen 2 år etter at ansettelsesforholdet er avsluttet
 • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å måle trafikk og aktivitet på nettsidene for å tilpasse innholdet til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre.

Databehandlere

SML Lighting AS benytter databehandlere som leverandører av IT-systemløsninger for interne systemer og kundesystemer, og dermed ivareta eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Vi har inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i behandlingen av persondata med våre samarbeidende databehandlere. 

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende en skriftlig henvendelse til SML Lighting AS på support@smllighting.no. Vi vil svare på din henvendelse så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg, og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Ønsker du ikke lenger å motta våre nyhetsbrev kan det gjøres ved avmelding nederst i mottatte nyhetsbrev.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/. 

Endringer

Oppstår det en endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Oppdatert informasjon vil finnes lett tilgjengelig på vår nettside.