fbpx

Human Centric Lighting – helhetlig tilnærming til lys

Human Centric Lighting – helhetlig tilnærming til lys 1080 1080 SML Lighting

Human Centric Lighting – en helhetlig tilnærming til lys

Denne artikkelen er oversatt fra Annell

Med økt kunnskap og tekniske muligheter for å kontrollere lys etter menneskelige behov, ble konseptet Human Centric Lighting, eller HCL, utformet for nesten ti år siden. Nå blir begrepet ofte likestilt med bruken av dynamisk fargetemperatur. Dette er ikke bare en feil i faget, men også en reduksjon av begrepets intensjon og fulle betydning.

Den ikke-visuelle effekten av lys på oss mennesker, som døgnrytme, er absolutt av stor interesse og betydning. Disse biologiske aspektene er derimot bare en av flere parametere for å oppfylle HCL. Les videre for en praktisk tilnærming av lys for mennesker.

Diagram som viser hvordan Human Centric Lighting (HCL) påvirker mennesket

Den europeiske lysorganisasjonen, Lighting Europe, med over tusen tilknyttede industribedrifter, har i samarbeid med verdensomspennende IALD (International Association of Lighting Designers) designet denne vanlige formuleringen:

«Human Centric Lighting støtter menneskers helse, velvære og ytelse ved å kombinere visuelle, biologiske og emosjonelle fordeler med lys.»

Variabel og dynamisk fargetemperatur, Tunable White, er et veldig godt arbeidsverktøy for å skape menneskelig lys. Dette er spesielt viktig for å sørge for tilstrekkelig spektralfordeling med god fargegjengivelse. Men det skal aldri praktiseres på bekostning av en god grunnleggende behandling av lyset.

Er det nok med Tunable White? 

En av de mange fantastiske egenskapene til dagslys er dens evne til å endre fargetemperatur gjennom dagen. Det er denne egenskapen som tunable white fanger med sin variable fargetemperatur. Hvis det brukes riktig, kan dette ha en positiv effekt. Feil bruk eller substandardprodukter kan derimot ha en direkte, kontraproduktiv effekt. Samlet sett kan ingen likhet trekkes mellom tunable white og HCL. Imidlertid kan riktig bruk av tunable white være en god komponent i en installasjon som er designet i henhold til prinsipper i lys for mennesker.

Variabel fargetemperatur blir ofte sitert som en måte å samhandle med det menneskelige cirkadiske systemet –  døgnrytmen vår. Dessverre er det ingen garantert sammenheng mellom en lyskildes fargetemperatur og dens evne til å stimulere melatonin- eller seratoninproduksjon (kroppens søvn og våkenhetshormon). For å oppnå ønsket stimulering av disse hormonene, må den spektrale lysfordelingen justeres i stedet for bølgelengdene som gir ønsket effekt.

Dagslys og HCL

Dagslys har utviklet menneskelige sanser siden uminnelige tider. Karakteristikkene av dagslys er vår referanse for best lyskvalitet og visuell komfort, og er grunnleggende for HCL. Det er her vi skal begynne hvis vi virkelig ønsker å oppnå best mulig lyskvalitet med mennesket i fokus.

Noen år før begrepet HCL begynte å bli brukt, hadde det hvite og varmhvite LED-lyset slått til på alvor. De nye armaturene med LED-moduler (integrerte lysdioder) ble raskt både mer effektive og mer miljøvennlige enn tidligere armaturer for lyspærer, lysrør og andre utladningslyskilder. Dette førte til at energisparepotensialet ofte ble brukt som hovedargument og drivkraft for overgangen til LED.

Håndtering av HCL

Riktig håndtering av HCL kombinerer de visuelle og ikke-visuelle effektene av lys og stimuli, i tillegg til et godt lysmiljø, helse, velvære og ytelse. Omfattende menneskelig forskning de siste årene viser tydelig fordelene med god belysning, der de ikke-visuelle aspektene er et viktig supplement til aksepterte grunnleggende regler for synsergonomi og rommets lysarkitektur.

Det hjelper ikke at den spektrale fordelingen av lys er optimalisert for våre hormonelle behov hvis det pumpes ut av armaturer som flimrer eller blender på en måte som gjør oss ukomfortable eller til og med syke.

En forutsetning er altså kompetanse for tilpasset, passende og godt planlagt belysning for mennesker i jobb og studier, og ikke minst for pasienter og ansatte innen helse og omsorg.

Lyset behandles på tre grunnlag:

Visuelt: Gode synsforhold, visuell komfort, orientering og sikkerhet
Ikke-visuelt/biologisk: årvåkenhet, konsentrasjon, kognitiv ytelse og stabil søvn/våkenhet
Emosjonell: Humør, energi, avslapning, impulskontroll

Biologiske aspekter med HCL

Mye forskning har blitt utført de siste årene med spørsmål om samspillet mellom lys og vår biologiske klokke. Det har blitt klart at for dette formålet, gjennom øynene våre, er vi ekstra mottakelige for lys rundt det kortbølgede blå spekteret. Det er imidlertid også forskning som peker på behovet for lys i den andre, røde delen av skalaen. Dette NIR-lyset («= nær infrarødt»), i motsetning til det blå lyset, absorberes i stedet gjennom huden og kan potensielt ha like stor eller større effekt som lyset på øynene våre.

Dermed er det ingen enhetlig sannhet enn å definere nøyaktig hvilket lys som trengs for å gjøre oss våkne eller slitne. Det virker dog ubestridt at det kreves relativt høye lysnivåer for å gi stimulering, at det er et forhold mellom nivå og tid, og at det er minst like viktig å få ned lysnivåene om kvelden og helst ha fullstendig mørke om natten.

Husk også at de høye lysnivåene som kreves for å oppnå døgnrytmestimulering gjennom øynene våre, trengs nettopp på øynene og ikke først og fremst på bord og gulv. Vi bør derfor se mer på vertikal lysstyrke enn horisontal.

Som tidligere nevnt er det ingen eksakt sammenheng mellom fargetemperatur og hormonstimulering, men det kan fortsatt være lurt å jobbe med dynamisk fargetemperatur. Dett er fordi vi mennesker stort sett trives bedre – opplevelsesmessig – i litt kaldere fargetemperaturer når det er mye lys. På den andre siden trives vi bedre i varmere fargetemperaturer dersom lyset er på et mer dempet nivå.

Et godt lysmiljø er alltid basert på riktig lys, på rett sted, til rett tid

Lyset må plasseres med strategisk forsiktighet i rommet for å skape en balansert opplevelse. Mer lys der det trengs for fokus og mer krevende visuelle oppgaver, og mindre lys der det ikke trengs. Lys mot vegger og tak for å støtte romdannelse gir følelsen av et lyst rom. Med lyset riktig fordelt i rommet, bør vi selvfølgelig også sørge for at kvaliteten på lyset er god. Det beste LED-lyset inneholder de samme bølgelengdene med et vell av fargenyanser i sitt spektrum som dagslys med sine velbalanserte fargekvaliteter og en førsteklasses, naturlig fargegjengivelse. Et fullspektret lys.

Til slutt kan vi legge til et ekstra lag med lyskvalitet ved å jobbe med lysintensitet og dynamisk fargetemperatur med en balansert spektralfordeling for å støtte den biologiske klokken vår.

Samlet sett må vi alltid huske at hovedoppgaven med elektrisk lys er å støtte mangelen på naturlig dagslys som skjer innendørs. Vi bør derfor først og fremst prioritere tid utendørs og plassere arbeidsplassene våre i nærheten av vinduer.

Kort fortalt oppnår vi HCL Human Centric Lighting av å:

  • belønne dagslys så langt som mulig
  • skape et godt lysmiljø gjennom balansert planlegging
  • fokusere på god spektralfordeling
  • arbeide med lysintensitet uten blending og variabel fargetemperatur

HCL – teknologi for menneskets velvære

LED-lyset i dag gir oss muligheten til å fritt velge lyskarakter, lysfarge og lyskvalitet. Her kan man velge alt fra den enkleste standarden til et mer omfattende fullspekter, akkurat som den nyttige solen og dagslyset.

For både nybygde og renoverte arbeidsmiljøer er det viktig å prioritere godt planlagte og tilpassede lysmiljøer. Bedre lys av riktig kvalitet på riktig sted vil spille god for vår visuelle komfort, stimulering og harmoni.

Føl deg fri og lytt ofte til kompetente råd innen lysdesign. Human Centric Lighting muliggjør riktig lys på rett sted til rett tid.


Våre spennende prosjekter