fbpx

Hotell og restauranter

Hotell og restauranten segmentet er under stadig utvikling. Kundeopplevelsen er selve nøkkelen til suksess.

I samarbeid med våre oppdragsgivere designer og utvikler vi belysningsløsninger som ivaretar det helhetlige konseptet samtidig som lystekniske krav, arbeidsmiljø og effektiv drift tas hensyn til.

Oppdragene omfatter konseptforståelse, belysningsplaner, lysberegninger, utvelgelse av riktig produkter, prosjektledelse og leveranse av produkt og løsning til rett tid.

Vi skaper stemning.

Kontaktpersoner – hotell og restauranter

Lighting Designer

Marte Risan

Maren Flakne Andresen fra SML Lighting
Lighting Designer and Client Manager

Maren Flakne Andresen

Client Manager

Lars Skagemo

Lighting Designer

Marte Risan

Utdannelse: Lysdesigner (BA) fra Høyskolen i Buskerud
Segment: Kontor- og forretningsbygg. Hotell og restaurant
Spisskompetanse: Hotell og kjøpesenter

Lighting Designer and Client Manager

Maren Flakne Andresen

Education:  Lighting Designer (BA), HiBu & Executive Master of Management, BI
Expertise: Office and Commercial Buildings, Hotels and Shopping Malls

Client Manager

Lars Skagemo

Utdannelse: Høgskolen i Buskerud, lysdesigner (BA). Elektriker
Segment: Hotell og restaurant. Kontor- og forretningsbygg
Spisskompetanse: Hotell & kjøpesenter

Kontor og forretningsbygg

Kontor- og forretningsbygg segmentet har endret seg drastisk de siste årene. Arbeidsmiljø er viktigere enn noen gang. Dagens kontor- og forretningsbygg skal ofte speile virksomhetens visjon, identitet og aktivitetsnivå.

Tverrfaglig samhandling er nøkkelen til sukkes for å lykke med dette.

I samarbeid med våre oppdragsgivere designer og utvikler vi belysningsløsninger som ivaretar det helhetlige konseptet samtidig som lystekniske krav, arbeidsmiljø og effektiv drift tas hensyn til.

Oppdragene omfatter konseptforståelse, belysningsplaner, lysberegninger, utvelgelse av riktig produkter, leni-beregninger, prosjektledelse og leveranse av produkt og løsning til rett tid.

Vi skaper stemning.

Kontaktpersoner – kontor og forretningsbygg

Project & Sales Manager (CSO)

Tore Nistad

Manager Oslo

Kenneth Fossum

Client Manager

Ricardo Vaz

Project & Sales Manager (CSO)

Tore Nistad

Utdannelse: Elektroingeniør. Godkjent belysningsplanlegger.
Segment: Kontor- og forretningsbygg. Offentlige bygg.

Manager Oslo

Kenneth Fossum

Utdannelse: BI /NMH Oslo – BA Markedsføringsledelse
Segment: Kontor- og forretningsbygg. Hotell og restaurant. Bolig og hytter

Client Manager

Ricardo Vaz

Udannelse: Elektriker
Segment: Kontor- og forretningsbygg
Spisskompetanse: Kontor

Boliger og hytter

Bolig og hytte segmentet har vært i sterk vekst de siste årene. Dagens boliger skal speile brukeres levemåte både i form av behov, personlig stil, styringssystemer, komfort, estetikk og ikke minst ønsket stemning.

I samarbeid med våre oppdragsgivere designer og utvikler vi belysningsløsninger som ivaretar det helhetlige konseptet samtidig som personlig behov og ønsker er hensyntatt.

Oppdragene omfatter konseptforståelse, belysningsplaner, utvelgelse av riktig produkter, ekspertise på elektro, styring, prosjektledelse og leveranse av produkt og løsning til rett tid.

Vi skaper stemning.

Kontaktpersoner – boliger og hytter

Client Manager

Ina Helene Bjørkeng

Client Manager

Maren Engh

Manager Oslo

Kenneth Fossum

Client Manager

Ina Helene Bjørkeng

Udannelse: Lysdesigner (BA) fra Høyskolen i Buskerud.
Segment: Bolig og hytter.
Spisskompetanse: Bolig og hytter.

Client Manager

Maren Engh

Utdannelse: Lysdesigner Universitetet i Sørøst-Norge. Interiørstudier fra Høyskolen Kristiania
Segment: Bolig og hytter
Spisskompetanse: Bolig og hytter

Manager Oslo

Kenneth Fossum

Utdannelse: BI /NMH Oslo – BA Markedsføringsledelse
Segment: Kontor- og forretningsbygg. Hotell og restaurant. Bolig og hytter

Offentlige bygg

Offentlige prosjekter er i stadig utvikling.  Ny teknologi skal implementeres og krav til miljø og energibesparelser står ofte sentralt. Prosjektene omhandler blant annet rådhus, skoler, kulturhus, bibliotek, kirker, museer og andre ærverdige bygg og arealer. Tverrfaglig samarbeid er nøkkelen til suksess.

I samarbeid med andre parter i prosjektet bidrar vi til å sikre at våre løsninger og produkter ivaretar oppdragsgivers ønsker og behov også med hensyn til helse og velvære.

Oppdragene omfatter konseptforståelse, samarbeid med oppdragsgiver og andre samarbeidspartnere, utarbeidelse av kravspesifikasjoner, belysningsplaner, utvelgelse og kvalitetssikre riktig produkter, lysdesign, Leni-beregninger, dokumentasjon samt prosjektgjennomføring og leveranse av riktig produkt til rett tid.

Vi skaper stemningen.

Kontaktpersoner – offentlige bygg

Project & Sales Manager (CSO)

Tore Nistad

Client Manager

Ståle Andersen

Project & Sales Manager (CSO)

Tore Nistad

Utdannelse: Elektroingeniør. Godkjent belysningsplanlegger.
Segment: Kontor- og forretningsbygg. Offentlige bygg.

Client Manager

Ståle Andersen

Utdannelse: Elektroingeniør. Godkjent belysningsplanlegger
Segment: Offentlige bygg
Spisskompetanse: Skole

Utendørsbelysning

Utendørsbelysning er et segment som har vært i betydelig vekst for oss de siste årene.

De siste årene har det blant annet vært økt fokus på trivsel, sikkerhet og tilgjengelighet for alle.  Oppdragsgiverne er også blitt mer bevisst på å bruke lyset til å fremheve det visuelle miljøet og samtidige skape gode og trygge rom.

I samarbeid med våre oppdragsgivere bidrar vi til å sikre at våre produkter ivaretar kundens ønsker og behov. Vår oppgave er ofte å designe- og utvikle belysningsløsninger som ivaretar det helhetlige konseptet i tillegg til produktutvelgelse, Smart City-løsninger, lystekniske krav, estetikk, universell utforming og visuell komfort.

SML sørger for prosjekt, gjennomføringsevne og leveranse av riktig produkt til rett tid.

Vi skaper stemningen.

Kontaktpersoner – utendørsbelysning

Client Manager

Ole Martin Nistad

Project & Sales Manager (CSO)

Tore Nistad

Client Manager

Ole Martin Nistad

Udannelse: Salg og kundebehandling
Segment: Kontor og forretningsbygg. Utendørsbelysning. Offentlige bygg
Spisskompetanse: Utedørsbelysning

Project & Sales Manager (CSO)

Tore Nistad

Utdannelse: Elektroingeniør. Godkjent belysningsplanlegger.
Segment: Kontor- og forretningsbygg. Offentlige bygg.